Strona główna  
   
 

Informacja o Parku

Klimat hydrografia
Geomorfologia
Szata roślinna
Ochrona środowiska
Użytki ekologiczne
Pomniki przyrody
Wartości kulturowe
Historia utworzenia MPK
Edukacja ekologiczna MPK
Muzeum Przyrodnicze
Poznajemy MPK
Fundacja MPK
Ścieżki piesze
Trasy rowerowe
Słowniczek przydatnych terminów
Wykaz rzadkich zwierząt
 

 

ŚWIAT ZWIERZĄT


 

    Fauna Mazurskiego Parku Krajobrazowego należy do najbogatszych w Polsce. Dobrze poznane są tu kręgowce, natomiast zwierzęta bezkręgowe wymagają opra­cowania. Do często spotykanych ssaków należą tu: jeleń, sarna, dzik, zając, wiewiór­ka, lis, jenot, kuna, łasica, tchórz, jeż, kret oraz ryjówki i nietoperze. Spotyka się też łosie, wilki, wydry, gronostaje, borsuki, bobry, a z drobnych ssaków rzęsorka. Bardzo rzadkie są rysie. W ostatnich latach rozprzestrzeniła się tu norka amerykańska, czyniąc spustoszenie wśród gniazd ptaków środowisk podmokłych. Na terenie Parku występuje wiele rzadkich i ginących ptaków. Do takich możemy zaliczyć największego naszego ptaka drapieżnego bielika (9-10 par lęgowych), rybołowa pary (2-3), orlika krzykliwego (15-20 par), bociana czarnego (1-2 pary), naszą największą sowę - puchacza (3-4 pary), cietrzewia (na granicy wyginięcia). Oprócz nich godnymi wymienienia są: kanie - czarna i ruda, trzmielojad, sokół kobuz, błotniak zbożowy, sowa uralska, żuraw, kormoran, łabędź niemy, tracz nurogęś, czapla siwa, rybitwa czarna, bąk, czajka, dzięcioł czarny i zielony, jarząbek, orzechówka, krzyżodziób świerkowy, wilga, gołąb siniak, dudek, bar­wny zimorodek, sporadycznie spotykana kraska. Nad górną Krutynią i na stru­mieniu Pierwos w okresie jesienno-zimowym, nierzadko obserwować można pluszcze. Licznym ptakiem, na omawianym terenie, jest bocian biały, który został uznany za symbol Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

     Z gadów, oprócz jaszczurek - żyworodnej i zwinki oraz padalca, spotyka się tutaj żmiję zygzakowatą, a sporadycznie węża gniewosza. Na terenie Parku liczne są płazy, co wiąże się z dużym zróżnicowaniem środowisk wodnych. Występują tu takie gatunki, jak: traszki - zwyczajna i grzebieniasta; rop­uchy - szara i zielona; żaby - moczarowa, trawna, wodna, śmieszka i kumak nizin­ny. Bardzo rzadko spotykana jest tu nadrzewna rzekotka. Różnorodne ekosystemy wodne wpływają na bogactwo ryb. Występującymi tu gatunkami ryb są: płoć, wzdręga, leszcz, krąp, kleń, kiełb, szczupak, sandacz, okoń, sum, lin, węgorz, ukleja, sporadycznie świnka oraz sielawa, znana niegdyś z dużej populacji z Jeziora Mokrego, a obecnie odławiana w jeziorach Nawiady i Śniardwy. Ze zwierząt bezkręgowych na szczególną uwagę zasługują owady, a spośród nich motyle: paź królowej, rusałka żałobnik, rusałka admirał, mieniak tęczowiec. Do efektownych chrząszczy Parku należy chroniony kozioróg dębosz i kremowo-bordowy wałkarz lipczyk. Na uwagę zasługują duże pająki, a szczególnie gatunki związane ze środowiskiem wodnym z rodzaju Dolomedes. Z innych bezkręgowców warto wymienić dużą osobliwość, jaką jest gąbka Euspongilla lacustris występująca w rzece Krutyni. Osobliwością jest też zimnowodny skorupiak Pallasea ąuadńspinosa - relikt plejstoceński, występujący w Jeziorze Mokrym. Spośród mięczaków rzadkościami występującymi w dolnym biegu rzeki Krutyni są północne reliktowe małże, takie jak Pisidium lilljeborgi i Pisidium hibemicum.